Sắc kí là một phương pháp được sử dụng rộng rãi trong việc tinh chế các sản phẩm vi sinh. Phương pháp sắc kí là kĩ thuật phân tích chất khai thác sự khác biệt trong phân bố giữa pha động và pha tĩnh để tách các thành phần trong hỗn hợp. Các thành phần của hỗn hợp có thể tương tác với pha tĩnh dựa trên điện tích, độ tan tương đối và tính hấp phụ. Từ đó có thể tinh chế hoặc xác định thành phần, nồng độ của một hỗn hợp.

  • SẮC KÍ HÂP PHỤ

Hấp thụ các chất có ái lực khác nhau với các các chất hấp thụ như : sillicagel, than hoạt tính, zeolite, tinh bột, cellulose,… Chất bị hấp thụ sau đó được rút ra bằng dung môi.

  • SẮC KÍ TRAO ĐỔI ION

Do sự khác nhau về các hằng số phân ly của từng loại cation, anion các phân tử  được gắn vào các chất trao đổi cation hoặc anion ở mức độ khác nhau. Sau đó, rút các sản phẩm được hấp thụ bằng các dung dịch có lực ion mạnh hơn, chẳng hạn như dung dịch muối.

  • SẮC KÍ GEL (PHƯƠNG PHÁP LỌC PHÂN TỬ)

Trong phương pháp sắc kí gel, người ta sử dụng các loại gel có các lỗ khác nhau. Các phân tử có kích thước bé hon các lỗ sẽ chui vào bên trong các lỗ, còn các phân tử lớn hơn sẽ dược giữ lại. Bằng cách cho các dịch men đi qua các cột gel ta có` thể tách các phân tử theo kích thước của chúng.

  • SẮC KÍ ÁI LỰC

Các chất mang có ái lực đặc biệt với sản phẩm. Khi gắn sản phẩm vào các chất mang, sau đó cho dịch lọc đi qua, các thành phần khác của quá trình lên men sẽ đi qua còn sảm phẩm cần thu được giữ lại. Cuối quá trình ta sẽ thu sản phẩm bằng các chất hoá học thích hợp.

Bình Luận