Hướng dẫn xử lý thống kê trong công nghệ thực phẩm bằng phần mềm Stagraphics Centurion XV

0
6086

Statgraphics Centurion XV là phần mềm được sử dụng phổ biến trong phân tích thống kê sinh học: phân tích các đặc trưng mẫu, so sánh các trung bình, tỷ lệ, phân tích phương sai, hồi quy một chiều, nhiều chiều…

Phần mềm Stagraphics Centurion có các chức năng nổi bật như:

  • Tạo lập cơ sở dữ liệu dưới dạng bảng tính
  • Tính toán các đặc trưng mẫu, vẽ sơ đồ, đồ thị quan hệ
  • So sánh 2 hay nhiều mẫu bằng tiêu chuẩn thống kê t, U, F và nhiều tiêu chuẩn phi tham số khác
  • Phân tích phương sai ANOVA
  • Kiểm tra tính chuẩn của cơ sở dữ liệu và đối biến số
  • Thiết lập các mô hình hồi quy tuyến tính hay phi tuyến tính từ một cho đến nhiều lớp, tổ hợp biến. Với cách xử lý đa dạng để chọn lựa được các biến ảnh hưởng đến một hậu quả (biến phụ thuôc).

Trước khi xem hướng dẫn sử dụng phần mềm, nếu bạn chưa tải thì có thể xem bài viết này trước:

Hướng dẫn cài đặt Statgraphic Centurion

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Stagraphics Centurion trong xử lý số liệu:

Bình Luận